Iaido
         Flere af medlemsklubberne i IMAF Danmark
tilbyder Iaido træning for deres medlemmer.
I forbindelse med seminarer i Europa
har man mulighed for at få instruktion i Iaido
af europæiske topinstruktører.